1. Civilās aizsardzības plānu izstrāde, tai skaitā paaugstinātas bīstamības objektiem.

  2. Veicam nodarbināto apmācības civilās aizsardzības jautājumos.

  3. Nosakām preventīvos, reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumus komersanta objekta teritorijā.

  4. Organizējam paaugstinātas bīstamības objektu īpašnieku pienākumu civilajā aizsardzībā izpildi.