SIA „Insalvo” dibināts 2007.gada nogalē. Jau no uzņēmuma pirmsākumiem tajā bija 2 galvenās darbības jomas, kas ir savstarpēji cieši saistītas un viena otru papildina:

 1. elektromagnētisko lauku (turpmāk – EML) aprēķini un mērījumi, tai skaitā:

a) paredzamo lauka līmeņu aprēķini vietās, kur paredzēts uzstādīt jaunas mobilo sakaru bāzes stacijas, pieteikumu sagatavošana Veselības inspekcijai, lai saņemtu tās atzinumu par atbilstību ES rekomendācijai 1999/519;

b) mērījumi mobilo sakaru bāzes staciju apkārtnē, radara iekārtu apkārtnē, interneta apraides iekārtu uzstādīšanas vietās, elektropārvades līniju un apakšstaciju iekārtu tuvumā, kā arī biroja un rūpnieciskās darba vietās;

c) paredzamās ietekmes uz vidi un cilvēkiem ar elektromagnētisko lauku saistītās sadaļu sagatavošana, projektiem, kuriem tas ir nepieciešams.

Mūsu sadarbības partneru/pasūtītāju skaitā ir tādi uzņēmumi, kā LMT, LEC, LGS, Kurzemes datorcentrs, Citrus Solutions un citi. Esam sagatavojuši nepieciešamo informāciju gan par EML iedarbības uz sabiedrību atbilstību ES rekomendācijām, gan par elektromagnētiskā lauka līmeņu darbavietās atbilstību MK noteikumos Nr. 745-06 noteiktajām ekspozīcijas darbības vērtībām. Varam sagatavot elektromagnētiskā lauka radītā riska novērtējumu darbavietās atbilstoši EN standartu nosacījumiem. Esam vienas no vadošajām firmām, kas ražo elektromagnētiskā lauka mērīšanas iekārtas Francijas kompānijas Satimo oficiālie pārstāvji Baltijas valstīs.

 1. aktīvi darbojamies darba aizsardzības jomā, sniedzot uzņēmumiem konsultācijas, kā apakšuzņēmēji veicot darbus kompetentajās institūcijās darba aizsardzībā. Ja nepieciešams, varam ne tikai ieteikt riska novērtējumam atbilstošus aizsardzības līdzekļus, bet arī palīdzēt uzņēmumiem tos iegādāties. Sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību ir sagatavoti informatīvi materiāli un prezentācijas darba aizsardzības jomā. Sadarbībā ar Latvijas būvinženieru savienību izveidots lekciju cikls par darba aizsardzības jautājumiem būvniecībā, akcentējot praktisko pusi. Varam nodrošināt uzņēmumiem visus tiem nepieciešamos ārpakalpojumus darba aizsardzības jomā, ieskaitot būvniecības koordināciju.

Tāpēc 2010.gada vidū SIA „Insalvo” nolēma veikt pasākumus, kas nepieciešami kompetentās institūcijas darba aizsardzībā statusa iegūšanai.

Uzņēmums nepārtraukti turpina attīstīties un tiek meklētas jaunas potenciālas darbības nozares. Salīdzinot ar 2010. gadu ir veiktas darbības šādu darbības nozaru attīstīšanai:

 1. SIA „Insalvo” 2013. gadā dibina profesionālās tālākizglītības iestādi „Insalvo Mācību centrs”. Šobrīd „Insalvo Mācību centrs” ir licencējis Izglītības un zinātnes ministrijā 9 mācību programmas.

  Kopumā ir licencētas sekojošas mācību programmas:

  • DA pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma

Kā arī specializēto zināšanu apguve DA jomā:

 • Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

 • Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

 • Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana

 • Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana

 • Kokapstrāde, mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana

 • Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana

 • Transports un uzglabāšana

 • Slimnīcu darbība un sociālā aprūpe ar izmitināšanu

 1. Attīstot savu darbību EML aprēķinu un mērījumu virzienā, tiek piedāvāta iespēja veikt EML lauka ekranēšanas pasākumus. Veikto darbu augsto kvalitāti apliecina sadarbība ar Latvijas Universitātes aģentūras Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, kur saskaņā ar pasūtījumu tika veikta divu elektrosadaļu ekranēšana magnētiskā lauka samazināšanai.

Ar cieņu,

SIA „INSALVO” valdes priekšsēdētājs

Gita Dambe