1. ugunsdrošības dokumentācijas, tai skaitā ugunsdrošības instrukcijas, rīcības plāna ugunsgrēka gadījumā, rīkojumu izstrāde;

  2. evakuācijas plānu izstrāde;

  3. darbinieku instruktāžas ugunsdrošības jomā;

  4. praktisko apmācību atbilstoši rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā organizēšana;

  5. iespējamā ugunsgrēka riska izvērtēšana un ugunsdrošības pasākumu noteikšana objektā;

  6. ugunsdzēšamo aparātu piegāde, uzstādīšana, pārbaužu organizēšana un uzskaite;

  7. ugunsdrošības zīmju izvietošana;

  8. juridisko personu interešu pārstāvēšana VUGD.